MÚSICA

Deteriorados - Klauss Gendermonger - Javi Pretty & Niño Rubén


Deteriorados

DETERIORADOS é unha banda interxeracional de Country & Blues Heróico do Delta do Morrazo. A punta da lanza comunicativa de VULNERABLES. Está composta por cinco persoas con idades comprendidas desde os case 70 anos ata os 20. Formada por dúas persoas xubiladas: un profesor asociado da USC (Universidade de Santiago de Com-postela) e un ex traballador do Concello de Vigo, ademáis dunha pianista estoniana, un profesor universitario e unha estudante recen graduada.

Caracterizados por un estilo moi singular, uns instrumentos pouco convencionais e un repertorio exclusivo, desde DETERIORADOS levamos en forma musical a filosofía VULNERABLES por toda a comunidade galega. En vez de ir con un powerpoint, facé-molo con música.

DETERIORADOS nace co desexo de continuar creando e desenvolvendo unha activi-dade cualitativa tras a xubilación e convértese, como diciamos nun principio, na punta da lanza comunicativa do proxecto VULNERABLES.

Un proxecto que, do mesmo xeito que sucede co grupo de música, pensa que é funda-mental empoderar a palabra vello e vella, e desprendela dos perxuizos etarios que habi-talmente a acompañan, así como desterrar outras acepcións do tipo: sénior, terceira idade… que non son máis que puros eufemismos. A palabra vello e vella necesita rom-per cos estereotipos que ten asociados e gritar que existe unha nova xeración de maio-res: vellos e vellas, con espírito interxeracional.

Formación:

  • Fandi: Dobros e voz
  • Chimay: Percusión e voz
  • Laura: Voz
  • Anne: Acordeón
  • Héctor: Contrabaixo

Klauss Gendermonger

Marcos Blanco Romero, nacido en Verl, hijo de migrantes gallegos en Alemania ha crecido de Cee (Galicia) desde los 4 años.

Siempre ha tenido una estrecha vinculación con la música en general, con la electrónica en particular (seguramente debido a su origen germánico). Esta curiosidad hacia el mundo de la música electrónica le ha proporcionado un amplio conocimiento sobre la creación de sonidos analógicos.

Con más experiencia detrás de los escenarios que sobre ellos, viene a estrenar su nuevo proyecto “Celebrities”, donde podremos escuchar samplers de voz de la “la mejor fauna y flora de la sociedad española” acompañado de oscuros sonidos y beats bailables.


Javi Pretty & Niño Rubén